วันศุกร์ที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2555

การสอนจับคอร์ดอูคูเลเล่เบื้องต้น

สวัสดีเพื่อนๆทุกคน


                                วันนี้เราจะมาสอนการจับคอร์ดอูคูเลเล่เบื้องต้นซึ่งเราขอยกมาสอนเพียงแค่10คอร์ดเท่านั้น

*หมายเหตุ

1.การจับสาย=สายที่1อยู่ล่างสุดแล้วเรียงขึ้นไปเรื่อยๆจนครบ4สาย


           1.คอร์ด C = ใช้นิ้วกลางจับสายที่1ช่องที่3

2.คอร์ด F =ใช้นิ้วกลางจับสายที่4ช่องที่2แล้วนิ้วชี้จับสายที่2ช่องที่1
3.คอร์ด G =ใช้นิ้วชี้จับสายที่3ช่องที่2และใช้นิ้วกลางจับสายที่1ช่องที่2แล้วใช้นิ้วนางจับสายที่2ช่องที่3


4.คอร์ด A =ใช้นิ้วชี้จับสายที่3ช่องที่1แล้วนิ้วกลางจับสายที่4ช่องที่2
5.คอร์ด Am =ใช้นิ้วกลางจับสายที่4ช่องที่2
6.คอร์ด Fm =ใช้นิ้วชี้จับสายที่1ช่องที่3และนิ้วกลางจับสายที่2ช่องที่4แล้วใช้นิ้วนางจับสายที่3ช่องที่5


7.คอร์ด Em =ใช้นิ้วชี้จับสายที่1ช่องที่2ละนิ้วกลางจับสายที่2ช่องที่3แล้วใช้นิ้วนางจับสายที่3ช่องที่4


8.คอร์ด Bm =ใช้นิ้วชี้จับทุกสายช่องที่29.คอร์ด D =ใช้นิ้วชี้จับสายที่2 3และ4 ช่องที่2


10.คอร์ด Dm =ใช้นิ้วชี้จับสายที่2ช่องที่1แล้วนิ้วกลางจับสายที่4ช่องที่2และนิ้วนางจับสายที่3ช่องที่2(จบการนำเสอ)